Term & condition

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng website” này nếu độc giả đang truy cập hoặc nghiên cứu các đề tài của Thủ Thuật Digital Marketing. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này.

Tổng quan

Website này lập ra để cho mọi người cùng nghiên cứu các chủ đề về Digital marketing. Tất cả các nội dụng được đăng từ website đều được ghi rõ và chú thích rõ ràng, tất cả các nội dung được trích từ các website khác sẽ được khi rõ nguồn để đảm bảo tính khách quan

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Với các nội dung được trích từ các nguồn khác, độc giả có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xoá khỏi trang Thủ Thuật Digital với lý do cụ thể. Độc giả hoàn toàn có thể đóng góp ý kiến để trang cung cấp các thông tin tốt hơn cho người đọc

Quyền sở hữu nội dung

Bạn không được sử dụng nội dung từ website mà không ghi rõ nguồn từ Trang. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và Thủ Thuật Digital Marketing hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. .

Độc giá cần biết bất cứ liên kết hay bình luận nếu ngay sau khi xóa bỏ, một số thông tin mà bạn đã đăng tải vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu cất giữ và/hoặc lưu trữ.

Liên kết và bình luận

Để tiện cho bạn đọc trao đổi, chúng tôi có để cho khách hàng để liên kết và bình luận vào mỗi bài viết. Độc giả lưu ý là Trang có toàn quyền về các khoản sau

  • Công khai hoặc ẩn đi các nội dung không phù hợp
  • Xoá bỏ các comment và liên kết ngoài không mang tính xây dựng

Thông tin liên quan đến dịch vụ

Khi đăng ký nhận bản tin hoặc để lại thông tin trên website digital marketing, Trang được phép sử dụng thông tin để gửi các bản tin mới nhất của website qua email hoặc tin nhắn cho độc giả