Giới thiệu về Channel Grouping trên Google Analytics

Channel Grouping là gì?

Nếu ai quen thuộc với Google Analtytics nay là Google Analytics 4 thì Channel Grouping là một công cụ cô cùng hữu hiệu cho phép bạn đo lường và đánh giá performance (session, bounce rate, conversion…) của từng channel (Email, Google, Facebook…)

Hiện tại trên Google Analytics đã có một mặc định về Channel Grouping chia sẵn các kênh cụ thể được detect automatic bởi hệ thống. Tuy nhiên nó sẽ có những hạn chế trong việc mang lại nguồn data chính xác đối với doanh nghiệp cần tracking sâu và da dạng source/medium/channel

Ví dụ: bạn muốn tách giữa các campaign email là “newsletter” và các email còn lại vào mục “other email” thì bạn cần phải định nghĩa lại grouping để có thể tách 2 loại này thành 2 segment khác nhau. Default mặc định không cho phép bạn làm điều đó.

Hoặc bạn muốn tách Google CPC là một kênh riêng để đo lường giữa các chiến dịch brand search keywords & generic keywords

Lưu ý: việc định nghĩa sai về các channel sẽ dẫn đến kết quả sai lệch do vậy bạn cần nắm chắc về tất cả các traffic hiện có trên website của mình cũng như biết thành thạo về sử dụng các kĩ thuật matching để đảm bảo tính chính xác (source, medium, containt with, regular expression…)

Tạo Channel Grouping trong Google Analytics

Trước khi tạo một channel mới thì như mình nói ở trên các bạn cần hình dung được tổng quan cấu trúc các Channel mà bạn muốn định nghĩa lại thông thường bạn có thể sử dụng mẫu default của GA để tham khảo trước. Ví dụ mình muốn định nghĩa lại các channel mặc định của mình theo cầu trúc bên dưới:

Và muốn định nghĩa lại Channel email tách ra “newsletter” để phân loại các traffic đến từ các campaign gửi newsletter mỗi tháng cho khách hàng với các email khác được hệ thống detect là “email”.

-> Định nghĩa email là “newsletter”

-> Định nghĩa email là các”email” khác

Khi đã phân loại xong thì các bạn có thể vào dashboard để xem segment report giữa “newsletter” và “email”

Tượng tự các bạn có thể tạo các custom channel report theo định nghĩa phù hợp với traffic structure của mình hiện tại với Google, Social media hay Affiliate…Ở đây mình không đi sâu vào các định nghĩa chi tiết vì nó phụ thuộc vào các source/channel traffic hiện tại của website, mình sẽ chia sẻ thêm trong kiến thực hạn hẹp của mình ở bài kế tiếp.

Với việc build xong channel grouping các bạn có thể xem tại multi channel report để xem về flow đi của user để so sánh về “Conversion Path” chẳng hạn 1 user từ campaign search sẽ chuyển đổi thành conversion trực tiếp hay phải qua các channel khác trước khi chuyển đổi thành conversion.

Có thể thấy như website của mình demo, thì path chuyển đổi đối với khách hàng vào direct x2 lần là nhiều nhất, tiếp đến là organic search -> direct và paid search -> direct. Qua đây có thể thấy rằng khách hàng luôn có sự cân nhắc và so sánh nhiều lần với các trang sản phẩm khác trước khi đi đến quyết định mua hàng. Ngoài ra lượng direct chiếm phần lớn quyết định trước khi chuyển đổi thành conversion do vậy khả năng KH đã gõ trực tiếp URL vì đã biết trước đó.

Có nên sử dụng channel grouping?

Nên, rất nên nếu bạn muốn tracking một cách chỉn chủ và bài bản cho các channel đồng thời segment các categories của mỗi channel. Cần lưu ý rằng channel grouping không làm mất đi bất cứ dữ liệu nào của website có chăng đó là việc định nghĩa thiếu hoặc sai làm rơi rớt số liệu của kênh này và kênh khác.

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *