Home » Blog » Quảng Cáo Google » Google ra mắt quy tắc giá trị chuyển đổi cho chiến dịch smart bidding

Google ra mắt quy tắc giá trị chuyển đổi cho chiến dịch smart bidding

Updated

By Digital Marketing Vietnam

quy tắc giá trị chuyển đổi

Giới thiệu về quy tắc giá trị chuyển đổi

Đây là tính năng mới sẽ được Google cập nhật vào cuối năm 2021. Mục tiêu để tối ưu hoá chuyển đổi và doanh thu, cùng tìm hiểu về quy tắc này bên dưới nhé.

Không phải tất cả các chuyển đổi đều có giá trị giống nhau. Trong một chiến dịch thì có thể có nhiều chuyển đổi. Và có thể chuyển đối A sẽ có giá trị hơn chuyển đổi B. Và nếu là doanh nghiệp thì bạn sẽ ưu tiên chuyển đổi A hơn vì nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho bạn.

Thực hiên điều này bằng cách nào trong chiến dịch Google?

Để thực hiện điều này thì Google cho phép nhà quảng cáo có thể điều chỉnh các giá trị chuyển đổi dựa trên các đặc điểm như vị trí, thiết bị và đối tượng.

Bằng cách áp dụng quy tắc cho các đặc điểm này, bạn có thể điều chỉnh các giá trị chuyển đổi để tối ưu mục tiêu kinh doanh của mình.

Ví dụ: giả sử bạn chạy một cửa hàng hàng thể thao và biết rằng tệp audience tương đồng (similar audience) với nhưng khách hàng đã mua Triathlon Gear sẽ mang lại nhiều lợi nhuận lơi về lâu dài. Bây giờ, bạn có thể đặt quy tắc để nhân giá trị chuyển đổi cho nhóm cụ thể này theo hệ số 2.

Ví dụ về quy tắc chuyển đổi với Smart Bidding

Sau khi một quy tắc được áp dụng, nó sẽ được phản ánh trong cột Conversion value (Giá trị chuyển đổi) trong báo cáo tài khoản của bạn. Các quy tắc này được sử dụng bằng cách tối đa hóa giá trị chuyển đổi và Target ROAS để tối ưu hóa giá thầu của bạn trong real-time.

Quy tắc giá trị chuyển đổi cho chiến dịch thông minh có thể triển khai trên Google Search, Display và Shopping

Chúng tôi đã có thể tối ưu hóa ROI cho mỗi thiết bị và tăng giá trị hàng hóa hơn 24%. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các chức năng khác nhau trên Google Quảng cáo như conversion rules để tối đa hóa doanh số của chúng tôi bằng cách sắp xếp dữ liệu nội bộ của chúng tôi vào quảng cáo Google.

Wataru Yamamoto, Rakuten Group

5/5 - (1 vote)

Photo of author

Digital Marketing Vietnam

Diễn đàn cung cấp kiến thức - giải pháp và tài nguyên về Digital Marketing toàn diện và tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp.

Leave a Comment

digital-marketing.vn

Digital Marketing Vietnam

Blog nhằm chia sẻ kiến thức và tài nguyên về Wordpress và Digital Marketing. Hi vọng mang lại những điều hữu ích cho bạn!

Design by Way To Ads

Digital Marketing Vietnam © 2023 All rights reserved